תפריט+

לקוח: משרדי חברת היי-טק. שיפוץ: 2014. מיקום: מגדל לוינשטיין, תל אביב. שטח: 400 מ"ר.  עם אדר' דליה כרמון-דותן. צילום: אלעד שריג.