תפריט+

לקוח: הנוער העובד והלומד. תכנון: 2013-2014. מיקום: רחובות. שטח מגרש: 1000 מ"ר. שטח בנוי: 270 מ"ר. תכנון עם גלעד-שיף אדריכלות. הדמיות: hadmaia.co.il.