תפריט+

לקוח: ציבורי. תכנון ובניה: 2014. מיקום: תל אביב. שטח: 400 מ"ר. תכנון עם אדר' ענת גלעד. צילום: אלעד שריג.