תפריט+

לקוח: משרד התרבות. תכנון והקמה: 2002. מיקום: הביאנלה לאדריכלות, ונציה. אוצר: פרופ' צבי אפרת. אדריכלית צוות במשרד אפרת-קובלסקי אדריכלים