תפריט+

לקוח: פרטי. שיפוץ: 2013. מיקום: תל אביב. שטח: 70 מ"ר. צילום: אלעד שריג.