תפריט+

לקוח: פרטי. תכנון ובניה: -2005-2007. מיקום: רמת השרון. אדריכלית במשרד אפרת-קובלסקי אדריכלים. שטח מגרש: 600 מ"ר. שטח בנוי: 300 מ"ר. צילום: ינאי טויסטר.