תפריט+

לקוח: פרטי. תכנון ובניה: -2002-2013. מיקום: צהלה. אדריכלית במשרד אפרת-קובלסקי אדריכלים. שטח מגרש: 600 מ"ר. שטח בנוי: 350 מ"ר.