תפריט+

לקוח: פרטי. עיצוב פנים וליווי בנייה: 2014-2015. מיקום: עין דור. אדריכל: יאיר הרמן. שטח בנוי: 250 מ"ר. צילום: שירן כרמל.