תפריט+

לקוח: פרטי. תכנון ובניה: 2008-2011. מיקום: כרכור. שטח מגרש: 500 מ"ר. שטח בנוי: 350 מ"ר. תכנון עם אדר' ענת גלעד. צילום: אלעד שריג