תפריט+

לקוח: פרטי. תכנון ובניה: 2003-2014. מיקום: יפו. שטח מגרש: 300 מ"ר. שטח בנוי: 200 מ"ר. תכנון עם אדר' כרמית הרניק.