תפריט+

לקוח: פרטי. תכנון ובניה: 2009-2012. מיקום: הוד השרון. שטח מגרש: 300 מ"ר. שטח בנוי: 270 מ"ר. תכנון עם אדר' ענת גלעד. צילום: אלעד שריג.